รับสมัครนักศึกษา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ M.P.P.M.


หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (ภาษาไทย)
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
รับสมัครบัดนี้ – 5 เมษายน 2566

*เปิดภาคการศึกษา 15 สิงหาคม 2566
*ศึกษารายละเอียดตามประกาศสถาบันและกำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

  วิธีการสมัครเรียน
สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ
สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ  กรณีทุนการศึกษา
สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ  กรณีมีประสบการณ์
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร:
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร: 02-727 3370 – 73

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (ภาษาอังกฤษ)
For studying on Mon-Fri (9.00-16.00) only
Call for application Now – 5 April 2023 

*Commencement date for study: 15 August 2023
*Please find more detail in the announcement

  HOW to apply 
Master’s degree program (Self-Financing)
Master’s degree program (Scholarship Type2)
Master’s degree program (Working Experience)

For more information contact email: priyaporn.jam@nida.ac.th 


รับสมัครนักศึกษา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ M.P.P.M. 


หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

  ศูนย์การศึกษา   ครั้งที่ สมัครด้วยตนเอง สมัครสอบออนไลน์
ศูนย์การศึกษา กรุงเทพมหานคร   1/66 บัดนี้ – 30 พ.ย. 66
ศูนย์การศึกษา จังหวัดชลบุรี   3/66 บัดนี้ – 9 ส.ค. 66 บัดนี้ – 9 ส.ค. 66

 
ติดต่อศูนย์การศึกษา

*ศึกษารายละเอียดตามประกาศสถาบันและกำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป