รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
Master of Public Administration - M.P.A. 


หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (ภาษาไทย)
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
รับสมัครบัดนี้ - 27 กันยายน 2566

*เปิดภาคการศึกษา 8 มกราคม 2567
*ศึกษารายละเอียดตามประกาศสถาบันและกำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

  วิธีการสมัครเรียน
สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ
สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ  กรณีทุนการศึกษา
สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ  กรณีมีประสบการณ์
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร:
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร: 02-727 3370 - 73

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (ภาษาอังกฤษ)
For studying on Mon-Fri (9.00-16.00) only
Call for application Now - 6 June 2023 

*Commencement date for study: 15 August 2023
*Please find more detail in the announcement

  HOW to apply 
Master's degree program (Self-Financing)
Master's degree program (Scholarship Type2)
Master's degree program (Working Experience)

For more information contact email: priyaporn.jam@nida.ac.th 


รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
Master of Public Administration - M.P.A. 


หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
เรียนวันเสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

  ศูนย์การศึกษา   ครั้งที่ สมัครด้วยตนเอง สมัครสอบออนไลน์
ศูนย์การศึกษา กรุงเทพมหานคร   2/66 บัดนี้ - 16 มิ.ย. 66 บัดนี้ - 16 มิ.ย. 66
ศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก   2/66 บัดนี้ - 15 พ.ย. 66 บัดนี้ - 1 พ.ย. 66
ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี   3/66 บัดนี้ - 26 ก.ค. 66 บัดนี้ - 26 ก.ค. 66
ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครราชสีมา   3/66 บัดนี้ - 18 ก.ค. 66 บัดนี้ - 18 ก.ค. 66
ศูนย์การศึกษา จังหวัดสุราษฏร์ธานี   1/66 บัดนี้ - 1 พ.ย. 66 บัดนี้ - 10 พ.ย. 66

 
ติดต่อศูนย์การศึกษา

*ศึกษารายละเอียดตามประกาศสถาบันและกำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 

ประกาศล่าสุดของหลักสูตรปริญญาโท M.P.A.