ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรภาคปกติ (ภาษาไทย)
Announcement: Master degree application (Thai program)*
หมายเหตุ: (เรียนจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.)

*เปิดเรียน สิงหาคม 2565

หลักสูตร วันที่รับสมัคร รายละเอียด
รับสมัครหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ บัดนี้ – 6 ก.ค. 2565
รับสมัครหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ  กรณีทุนการศึกษา บัดนี้ – 6 ก.ค. 2565
รับสมัครหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ  กรณีมีประสบการณ์ บัดนี้ – 6 ก.ค. 2565

 

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรภาคปกติ (ภาษาอังกฤษ)
Announcement: Master degree application (English program)*
Remark: For studying on Mon-Fri (9.00-16.00) only

*Intake: August 2022

ProgrAM categories Call for Application Detail
Master degree program (Self-Financing) Now – June 8, 2022
Master degree program (Scholarship Type2) Now – June 8, 2022
Master degree program (Working Experience) Now – June 8, 2022