15Mar/19

พรีเซนเทชั่น การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 9

เอกสารดาวน์โหลด พรีเซนเทชั่น การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 9        ในหัวข้อ การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์