คำสั่งและประกาศสำหรับการฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42
 
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42