ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

07Apr/23

ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าเยี่ยมเยือน Graduate Institute of Development Studies (GIDS), National Chengchi University (NCCU)

    6 เมษายน 2566 ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า นำโดย คณบดี รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ. ดร.ดนุวัส สาคริก เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา และนักศึกษาปริญญาเอกของคณะฯ เข้าเยี่ยมเยือน Graduate Institute of Development Studies (GIDS), National Chengchi University (NCCU)Read More…

12May/22

งานเสวนาวิชาการ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน”

  งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน” ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกับฟัง งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน” กับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้มีบทบาทหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม นี้ เวลา 13.00-15.30 น. พบกันได้ทาง 🎥 facebook LIVE หรือ 🏢เข้ารับฟังได้ที่ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ✍️ลงทะเบียนออนไลน์ https://nidapoll.questionpro.com/t/AKoiLZsMb7 ร่วมเสวนาโดยRead More…