รอบรู้ รศ.

12May/22

งานเสวนาวิชาการ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน”

  งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน” ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกับฟัง งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน” กับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้มีบทบาทหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม นี้ เวลา 13.00-15.30 น. พบกันได้ทาง 🎥 facebook LIVE หรือ 🏢เข้ารับฟังได้ที่ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ✍️ลงทะเบียนออนไลน์ https://nidapoll.questionpro.com/t/AKoiLZsMb7 ร่วมเสวนาโดยRead More…

10May/22

การทำวิจัยและตีพิมพ์บทความใน Scopus โดย Dr.  Rowena C. Alcoba

สรุปการบรรยายหัวข้อ “How to Conduct Research and Publish in Scopus Journals การทำวิจัยและตีพิมพ์บทความใน Scopus” โดย Dr.  Rowena C. Alcoba วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565  การบรรยายครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้  1) การหาหัวข้อการวิจัย  2) การเขียนคำถามวิจัย 3) การดำเนินการวิจัย และ 4) แนวทางการตีพิมพ์บทความในRead More…

05Apr/22

สรุปการสัมมนา Development Administration: Human Behavior in the Philippines after the COVID 19 Pandemic by Dr. Rowena Alcoba

สรุปการสัมมนา เรื่อง Development Administration: Human Behavior in the Philippines after the COVID 19 Pandemic โดย Dr. Rowena Alcoba จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565   การนำเสนอในหัวข้อดังกล่าว สามารถแบ่งได้เป็น 3Read More…

13Dec/21

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani” ร่วมเสวนาโดย 🎙️ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 🎙️อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA อุดรธานี 🎙️อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร MDG NIDA 📌วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. 📌รับชม facebookRead More…

11Nov/21

รายการ GSPA INNOVATIVE TALKS | Digital governance: Next-normal

GSPA INNOVATIVE TALKS #สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ Digital governance: Next-normal  หรือเหล้าเก่าในขวดใหม่ของระบบราชการ facebook LIVE 📌อาทิตย์นี้ 14 พฤศจิกายน 2564 นี้ เวลา 19.00 น. 🎙️พบกับ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 💐หัวข้อ #Digital governance: Next-normal หรือเหล้าเก่าในขวดใหม่ของระบบราชการ และพิธีกรประจำรายการ อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ แล้วมาพบกันRead More…

08Nov/21

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks ในหัวข้อ ผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ ผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

03Nov/21

กำเนิดโลกใหม่ซ้อนโลกเดิม กับ Metaverse | Metaverse The Series EP 1

กำเนิดโลกใหม่ซ้อนโลกเดิม กับ Metaverse | Metaverse The Series EP 1 ความพยายามของมนุษย์ที่จะสร้างโลกเพิ่มเติม กำลังจะได้รับการขับเคลื่อนอย่างรุนแรงในตอนนี้ เพราะการปรับตัวและ Rebrand ของ Facebook ทำใ้ห้เกิดโอกาสแห่งอนาคตมากมาย … ถ้าไม่อยากตกขบวนแห่งโอกาสและความรุ่งเรือง ติดตามรับชมได้ใน Metaverse The Series กับ รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

25Oct/21

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุค New Normal

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุค New Normal

18Oct/21

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ การปรับตัวในยุค cashless society

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ การปรับตัวในยุค cashless society ซีรีส์สัมมนาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จะพาทุกท่านไปพบกับคณาจารย์และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย มาพูดคุยกับทุกท่าน ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. กับรายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม