01Mar/21

ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ปริญญาโท ปริญญาเอก

โอกาสในการเรียนต่อทึ่อเมริกา ระดับ ป.โท / ป. เอก ที่USA มาถึงแล้ว สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษานิด้า 7 ทุน! Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565 ทุน TGS ปิดรับสมัคร 22 เมษายน (เวลา 17.00 น.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.fulbrightthai.org/programs/2022-tgs/ สอบถามโทร: 02 285 0581-2Read More…

01Mar/21

จาก e-Thesis สู่ i-Thesis NIDA

จาก e-Thesis สู่ i-Thesis NIDA Clubhouse คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับทำ e-Thesis และ i-Thesis นิด้า สำหรับทุกคนที่จะทำวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและเอก รวมถึงนักวิชาการศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง Guest Speakers รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช : ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) นิด้า ดร.นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี : อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง /อดีตนักศึกษาปริญญาเอก นิด้า ผู้เคยใช้ระบบ e-ThesisRead More…

01Mar/21

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 3

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 3