ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani” ร่วมเสวนาโดย
🎙️ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
🎙️อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA อุดรธานี
🎙️อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร MDG NIDA
📌วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น.
📌รับชม facebook LIVE พร้อมกัน ทางเพจ MDG NIDA
https://www.facebook.com/MDGNIDA/
*ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียน