ฐานข้อมูลออนไลน์แบบ Free Access สามารถเข้าไปอ่านได้เลยโดยไม่ต้อง VPN เพียงแค่สแกน QR Code หรือ คลิกลิ้งค์ ฐานต่างๆได้เลย

Website: http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/
Facebook: NIDA Library
Line: NIDA_Library
E-mail: services@nida.ac.th
Hotline สายด่วน : 02-7273737

ที่มา: https://www.facebook.com/NIDA-Library-474196622700286/