“เรียนจริง รู้ลึกรู้จริง กับผู้มีประสบการณ์โดยตรงต้องที่ รศ. นิด้า” รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เชิญ นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยบรรยายพิเศษหัวข้อ กระบวนการออกกฎหมายของรัฐสภาไทยให้แก่ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ในรายวิชา รศ.7040 การนำนโยบายไปปฏิบัติและประเมินผล