ศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า นางสาวฐานิสร พันธุ์ครุฑ เล่าประสบการณ์ เรียนปริญญาโท รศ.นิด้า ที่ไทย กับการไปเป็นนักศึกษา แลกเปลี่ยนที่ USA

สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

วีดีโอสัมภาษณ์

เปิดรับสมัครกรณีทุนการศึกษาเเล้ววันนี้!!

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA | หลักสูตรการจัดการภาครัฐเเละภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM
►รับสมัครนศ.ภาคปกติ (เรียนในวันและเวลาราชการ)
✓ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานก็เรียนได้
✓มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
✓เรียนจบปริญญาตรีก็เรียนต่อปริญญาโทได้เลย
✓มีโครงการฝึกงานในหน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศ
✓มีโครงการ Student Exchangeกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทั่วโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
http://gspa.nida.ac.th/

สมัครเเละสอบถามเพิ่มเติม
083-011-8990

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีสอบสัมภาษณ์)
📌 บัดนี้ – 25 มิถุนายน 2563

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่
http://entrance.nida.ac.th
.
📌 กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทที่ 1, 2 และ 3)
📌 กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน
📌 กรณีมีผลคะแนนสอบข้อเขียน
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
📞 081 801 6809 หรือ 091 789 2333
📧 e-mail : edu_serv@nida.ac.th