ประมวลภาพงานนิด้าสัมพันธ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก

รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ , ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิษณุโลก และนักศึกษา ร่วมงานนิด้าสัมพันธ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา