ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ PQDT เข้าใช้งานจากฐานข้อมูล PROQUEST  โดยไม่ต้องผ่าน VPN

 

เข้าใช้งานคลิกลิ้งค์ : https://pqdtopen.proquest.com/search.html

ที่มา:https://www.facebook.com/nida.ac.th/