ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การมองอนาคตโดยใช้เรื่องเล่าสำหรับการออกแบบนวัตกรรมนโยบายและบริการสาธารณะ

Narrative Foresight for Policy and Public Service Innovation
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
foresighttoolsbox@gmail.com หรือ 081-992-2381 (คุณณิศ์ชากมล)
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
*ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดกิจกรรม