กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ e-Thesis ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. การให้บริการคำปรึกษา i -Thesis ให้บริการผ่าน MS TEAMS เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด COVID -19 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564