หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ GSPA NIDA

 

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ GSPA NIDA

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | M.P.A. กรุงเทพ
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | M.P.A. กรุงเทพ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก | M.P.A. พิษณุโลก
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา จ.พิษณุโลก | M.P.A. พิษณุโลก
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา | M.P.A. นครราชสีมา
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา | M.P.A. นครราชสีมา
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ศูนย์การศึกษา อุดรธานี | M.P.A. อุดรธานี
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี | M.P.A. อุดรธานี
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี | M.P.A. สุราษฏร์ธานี
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี | M.P.A. สุราษฏร์ธานี

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

 • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต | M.P.P.M กรุงเทพ
  ปริญญาโท mppm กรุงเทพ
 • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต | M.P.P.M ชลบุรี
  ปริญญาโท mppm ชลบุรี

 

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร MMM

หลักสูตร Mini Master of Management Program

หลักสูตร Mini Master of Management Program

หลักสูตร NIDA MAX

หลักสูตร Mini Master of Management Program

หลักสูตร Mini Master of Management Program