วีดีโอย้อนหลัง: การ Workshop ออนไลน์ Data Analytics for Upskilling เพิ่มภูมิต้านทานและเสริมทักษะเพื่อการปรับตัวให้รอดในยุคที่ทุกอย่างผันผวน

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. โดยความร่วมมือของหลักสูตร DAD ร่วมกับ หลักสูตร MDG ให้ทุกท่านพบกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการนำข้อมูลไปใช้สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน

Topic: Building data-driven government
ดร.เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักง่าน ก.พ.ร.
Topic: Data science for startups
ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา ประธานกรรมการมูลนิธิแรบไบต์
SPECIAL TALK: Digital Entrepreneurship
รศ.ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์ ที่ปรึกษาหลักสูตร DAD
Welcoming Remark
รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก ผู้อำนวยการหลักสูตร DAD
Concluding Remark
ดร.กนก กาญจนภู ที่ปรึกษาประจำกลุ่มหลักสูตร DAD
Moderator
อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ