กำเนิดโลกใหม่ซ้อนโลกเดิม กับ Metaverse | Metaverse The Series EP 1

ความพยายามของมนุษย์ที่จะสร้างโลกเพิ่มเติม กำลังจะได้รับการขับเคลื่อนอย่างรุนแรงในตอนนี้ เพราะการปรับตัวและ Rebrand ของ Facebook ทำใ้ห้เกิดโอกาสแห่งอนาคตมากมาย … ถ้าไม่อยากตกขบวนแห่งโอกาสและความรุ่งเรือง ติดตามรับชมได้ใน Metaverse The Series กับ รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์