ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

ประกาศรายสอบสัมภาษณ์TH-2_2566

 

Download PDF