ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  กำหนดวัน เวลา  สอบสัมภาษณ์

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี

รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565

udon29-2

คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์