ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  กำหนดวัน เวลา  สอบสัมภาษณ์

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2565

korat32-3

คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์