ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ
หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

interview-reg-2-65

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์