ผลกระทบ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย

ไวรัส COVID-19 ยังคงเป็นที่น่าจับตาสำหรับประเทศไทย รับฟังบทสัมภาษณ์
จาก ผศ.ดร.ดนุวัศสาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
เรื่อง “ผลกระทบ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย”

ในรายการเรื่องเด่นประเด็นดัง Top Talk Daily ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 – 17.50 น. ทางช่องโมโน 29