ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ เนื่องจากนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 (รหัสประจำตัว นศ. 641) จะยังไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครบถ้วนทั้งรุ่น จึงอาจทำให้ในช่วงแรกของการเปิดลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน COVID -19 นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียน ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 นี้ได้
ซึ่งจะสามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งในช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคม โดยจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาทราบทาง Facebook Page “NIDA Thailand” ต่อไป
สถาบันต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้