“ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน COVID -19” 💉
📲 ลงทะเบียน
✅ เปิดลงทะเบียน วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (เปิดระบบวันแรก 09.00 น.) ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ คลิก link https://bit.ly/35FdtW5 หรือสแกน QR CODE (หากสิทธิ์ในวันนั้นๆเต็ม จะไม่สามารถกดเลือกวันดังกล่าวได้)
✅ นักศึกษาไทย : ต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและทำการพิมพ์เอกสาร “แบบแสดงความยินยอมและลงข้อมูลการฉีดวัคซีน” (พิมพ์หน้า-หลัง 1 แผ่น) ผ่านทางเว็บไซต์ https://co-vaccine.kmitl.ac.th/quick-search (ข้อมูลจะแสดงในระบบล่วงหน้า 1 วันก่อนนัดหมาย) พร้อมนำบัตรประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน (สจล.)
✅ นักศึกษาต่างชาติ : ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ ณ จุดฉีดวัคซีน เพื่อลงนามในเอกสารยินยอม พร้อมแสดงพาสปอร์ตตัวจริง
✅ สถาบันได้รับจัดสรรคิวฉีดวัคซีนในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. ในวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
✅ ศึกษาข้อมูล เตรียมความพร้อมการปฏิบัติตัว ก่อน และ หลัง ฉีดวัคซีน
✅ เข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย ควรเดินทางไปถึงที่หมายล่วงหน้า 30 นาที
📌📌เนื่องจากวัคซีนที่สถาบันได้รับการจัดสรรในแต่ละวัน มีจำนวนจำกัด จึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์ โปรดเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย เพื่อมิให้เกิดการเสียสิทธิ์และโอกาสของนักศึกษาท่านอื่นต่อไป