คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “GSPA NIDA ภาคปกติ Alumni” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วม LINE Group นี้
https://line.me/R/ti/g/PixHhQ2NUy

คุณสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ คณะรับประศาสนศาสตร์ นิด้าใช่ไหม❓ถ้าใช่ มาร่วม LINE Group กันเถอะ
📢📢📢
LINE Group “GSPA NIDA ภาคปกติ Alumni”
สำหรับพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ศิษย์เก่าหลักสูตรภาคปกติ ทั้ง MPA และ MPPM คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์