ด้วยความร่วมมือของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA, Thailand และ Tallinn University, Estonia.
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Book Launch Event: “How to Make an Entrepreneurial State: Why Innovation Needs Bureaucra”
 
Moderator:
Assoc. Prof. Dr.Ploy Suebvisesy, GSPA Dean
Panelists
– Prof. Dr.Wolfgang Drechsler, Author
– Prof. Dr.Eko Prasojo, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia
– Dr.Tyn Tawitaranond, Advisor and Acting Deputy Executive Director ETDA Thailand
– Assoc. Prof. Dr.Danuvas Sagarik, GSPA Associate Dean for Academic Affairs
 
วัน: 23 Nov 2022
เวลา: 13.30-14.30 (Bangkok Time)
สถานที่: Room 202, Fl. 2, อาคารสยามบรมราชกุมารี เเละ Facebook Live
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
More information: priyaporn.jam@nida.ac.th