ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่านทาง application Zoom Meeting

ในหัวข้อ “Data Science in HR Industry” โดย อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
🗓️วันที่ 16 เมษายน 2564  🕙 เวลา 13.00 น.
มาเรียนด้วยกัน แล้วจะรู้ว่า เรียนปริญญาโท ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เราเรียนกันอย่างไร
เพราะความรู้มันอัพเดทอยู่เสมอ แม้จะเป็นสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก็ต้องรู้ว่าปัจจุบันหน่วยงานต่างๆใช้toolsอะไรกัน
🆓เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
Meeting ID: 970 6609 8344