“วัน 6 กรกฎา 68 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 21 ปี สมาคมศิษย์เก่า”

            ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์, นายกสมาคม สพบ. และนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ร่วมเปิดงาน “วัน 6 กรกฎา 68 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 21 ปี สมาคมศิษย์เก่า” โดยการเชิญโล่ห์ 68 ปี รศ.วางบนแท่นพิธี
 
ภายในงานมีพิธีมอบโล่ห์รางวัล “วัน 6 กรกฎา 68 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์”
และพิธีมอบโล่ห์รางวัล เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีศิษย์เก่าเดินทางมาจากศูนย์การศึกษาต่างจังหวัดของคณะฯ ทั่วประเทศ อาธิ
▪️ ศูนย์การศึกษา จ.ลำพูน
▪️ ศูนย์การศึกษา จ.สงขลา
▪️ ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
▪️ ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี
▪️ ศูนย์การศึกษา จ.พิษณุโลก
▪️ ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา
▪️ ศูนย์การศึกษา จ.ชลบุรี
▪️ กรุงเทพมหานคร
ในงานนี้สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท ให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทำกิจกรรมเพื่อพวกเราชาว รศ. ทุกคน