เตรียมพร้อมเปิดให้บริการแล้วววว‼️🎉🎉

📚 หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ตั้งแต่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป
เวลาให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เปิดให้บริการวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

📖 ห้องสมุดอาเซียน ถนัดคอมันตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
เวลาให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

🖼 พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
เวลาให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

📨 หอจดหมายเหตุสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป
เวลาให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

🏋🏻 สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 63
**แก้ไขเวลาให้บริการ:
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

🤾🏻‍♀️ สนามกีฬาภายในอาคารชุบ กาญจนประกร ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 63
**แก้ไขเวลาให้บริการ:
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ทั้งนี้ผู้เข้าใช้บริการ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของทางสถาบันอย่างเคร่งครัด