วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks : e-Governance e-Government e-Bureaucracy

ซีรีส์สัมมนาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จะพาทุกท่านไปพบกับคณาจารย์และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย มาพูดคุยกับทุกท่าน ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. กับรายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม

สัปดาห์นี้ พบกับ น.สพ.ดร.คุณันต์ บางภูมิ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในหัวข้อ e-Governance e-Government e-Bureaucracy