ลุ้นรางวัล CODE ส่วนลดจาก LAZADA สำหรับนักศึกษา NIDA

เงื่อนไข
1.ต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับสิทธิทั้งนักศึกษาเก่าและใหม่
2. Download Application “NIDA UApp” เป็นครั้งแรก ภายในระยะเวลา 19/04/2021 – 23/04/2021
3. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการสุ่มผู้โชคดีและประกาศผล ในวันที่ 24/04/2021ผ่านทาง Facebook ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  www.facebook.com/NIDA.ITC
4. ผู้โชคดี 1 ท่าน จะได้รับ CODE ส่วนลด 50 บาท จำนวน 2 CODE สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะส่ง CODE ให้ทาง e-mail : @stu.nida.ac.th
5. ผู้โชคดี สามารถใช้ CODE ส่วนลด ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับ e-mail ถึงวันที่ 30/04/2021