รู้ทัน ป้องกันแรมซัมแวร์

บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน เนื่องจากปัจจุบันมีอีเมลปลอมจัดส่งให้บุคลากรและนักศึกษาหลากหลายรูปแบบ จึงขอให้ทุกท่านโปรดอย่าหลงเชื่อ อย่าคลิก link และโปรดลบอีเมลดังกล่าว และสามารถศึกษาข้อแนะนำในการป้องกันความเสียหายจากภัย Ransomware จากไฟล์ที่แนบมานี้