รายการ GSPA Innovative Talks | หัวข้อ E-governance E-government E-bureaucracy

 
ขอเชิญทุกท่านรับชม Facebook LIVE ทางเพจ MDG NIDA (อาทิตย์นี้ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น.) พบกับ “น.สพ.ดร.คุณันต์ บางภูมิ” นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 
ในหัวข้อ E-governance E-government E-bureaucracy
ในซีรีส์สัมมนาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
ที่จะพาทุกท่านไปพบกับคณาจารย์และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย
 
มาพูดคุยกับทุกท่าน ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น.
กับรายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม