📣‘นิด้า’ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) รอบพิเศษ!!

🔹กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

🔹กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน

📌รับสมัคร บัดนี้ – 17 พฤศจิกายน 2566

🌐 สมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ https://nida.ac.th/admmission-master-degree/

📲 สามารถขอคำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อ/รับสมัคร/ทุนการศึกษา ได้ที่

กองบริการการศึกษา

โทร. 0 2727 3370-3

หรือ Line Official Account : @nidaadmission