ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ครั้งที่ 4/2566

สอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่งเติม 093-991-5354