ผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

GSPA Job

ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติงาน

ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุลคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติงาน สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์

GSPA Job

ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

GSPA Job

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาสังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์

GSPA Job

รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาตรีเงินเดือน 18,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2566 ติดต่อสอบถามได้ที่Tel : 02-727-3914Email : [email protected]

GSPA Job

รับสมัคร ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 เมษายน 2567 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารและธุรการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โทร 02-727-3914, 082-790-1945 ใบสมัครงาน เอกสารประกาศรับสมัคร