กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ณ บริเวณชุมชนวัดไทร (บ้านดอน) ในรายวิชา รศ. 7904 นโยบายสาธารณะ อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์

วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2566 ได้มีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ณ บริเวณชุมชนวัดไทร (บ้านดอน) ในรายวิชา รศ. 7904 นโยบายสาธารณะ อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย เตชะภิวัฒน์ : ประธานชุมชนวัดไทร(บ้านดอน) และนายธิติ พานวัน : รองประธานหอการค้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น มาให้ความรู้ในหัวข้อ :นโยบายการพัฒนาและการบริหารย่านเมืองเก่าตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาย่านเมืองเก่า

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ รุ่นที่ 33 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ รุ่นที่ 33 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี – นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ (นิด้า.สร.10) อดีตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวต้อนรับและเล่าประสบการณ์ของนักจัดการภาครัฐ – คุณสราวุฒิ มณีวัต กรรมการผู้จัดการบ้านรินทอง (ปธ.สมาคมศิษย์เก่า นิด้า สร. ,นิด้า.สร.10) กล่าวต้อนรับและเล่าประสบการณ์ของนักจัดการภาคเอกชน – ศิษย์เก่า รุ่นต่างๆ กล่าวต้อนรับ – ประธาน คณะกรรมการ นศ. รุ่น 32 กล่าวต้อนรับและจัดกิจกรรมแรกพบนักศึกษารุ่นน้อง – นางสาวอัจฉรา ฐีระวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ – นางสาวไปรยาพร จำแนกสาร […]