หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ รุ่นที่ 33 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี

– นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ (นิด้า.สร.10)

อดีตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวต้อนรับและเล่าประสบการณ์ของนักจัดการภาครัฐ

– คุณสราวุฒิ มณีวัต กรรมการผู้จัดการบ้านรินทอง (ปธ.สมาคมศิษย์เก่า นิด้า สร. ,นิด้า.สร.10)

กล่าวต้อนรับและเล่าประสบการณ์ของนักจัดการภาคเอกชน

– ศิษย์เก่า รุ่นต่างๆ กล่าวต้อนรับ

– ประธาน คณะกรรมการ นศ. รุ่น 32 กล่าวต้อนรับและจัดกิจกรรมแรกพบนักศึกษารุ่นน้อง

– นางสาวอัจฉรา ฐีระวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

– นางสาวไปรยาพร จำแนกสาร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แนะนำระเบียบ/ข้อบังคับ สวัสดิการ และแนวปฏิบัติในการศึกษาที่ควรทราบ

พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุราษฎร์ธานี