การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และปัจฉิมนิเทศ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23

ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการหลักสูตรฯ

อาจารย์ ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

และตัวแทนนักศึกษา MPA ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก รุ่นที่ 24, 25 ร่วมแสดงความยินดี

อีกทั้งยังได้รับเกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง

“การบูรณาการองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานและการดำเนินชีวิต”

โดย พลตำรวจโท วสันต์ วัสสานนท์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พิษณุโลก

ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก

(ศิษย์เก่าปริญญาโท ภาคปกติ MPA NIDA)

ณ ห้องเรือนหยาดเพชร 2-3 โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

#GSPANIDA

#NIDACommencementday2024

#44thCommencementceremony

#NIDA#NIDAThailand

#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

#นิด้าน่าเรียนที่สุด

#จบนิด้าภูมิใจที่สุด#ProudToBeNIDA