ภาพบรรยากาศงาน พิธีไหว้ครูและกิจกรรมสานสัมพันธ์ #ครอบครัวรศนิด้านครราชสีมา MPA รุ่น 32-33 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566