🚌 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตร MMM ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร MMM รุ่นที่ 78

ในช่วงเช้า ผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) เพื่อฟังการบรรยายโดย ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA และทีมงาน ในหัวข้อ “Strategic Foresight and Digital Service Sandbox in Practice” เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการมองภาพอนาคต ทำให้ได้เห็นสัญญาณ แนวโน้ม และปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งผู้เข้าอบรมให้ความสนใจอย่างมากและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้จริงอีกด้วย 🤩

จากนั้นทางเจ้าหน้าที่หลักสูตรได้นำผู้เข้าอบรมเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้่าอบรมได้พูดคุย สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 🎈

ในช่วงบ่าย ผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปดูงานที่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Emerging Technologies in Digital Transfoemation” โดย คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม และยังเป็นศิษย์เก่าของหลักสูตร MMM อีกด้วย ทางบริษัทได้ต้อนรับผู้เข้าอบรมอย่างอบอุ่น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานอย่างใกล้ชิดอีกด้วย✨

ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับทั้งความรู้ และความเพลิดเพลินตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทางหลักสูตรขอนำภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะ 🤗✨