ชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM Alumni ร่วมกันจัดงาน “MPPM Together 2023 คืนสู่เหย้า เรากลับบ้าน”
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
 • ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ถอดรหัสเศรษฐกิจไทย”โดย ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต)
 • เสวนา Panal Talk “ก้าวต่อก้าว การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย 2024” โดย
  • รศ. ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
  • คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย และรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมสุโกศล
  • คุณกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • คุณกิตติชัย สิงหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ดำเนินรายการโดย คุณปราย ธนาอัมพุช พิธีกรรายการข่าวมากความสามารถ ศิษย์เก่าหลักสูตร MPPM NIDA
ในช่วงค่ำได้รับเกียรติจาก
  • รศ. ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจกรรมนานาชาติ
  • รศ. ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM
  • ผู้บริหารสถาบัน และคณะฯร่วมกิจกรรมและพิธีมอบโล่เกียรติคุณในฐานะศิษย์เก่าผู้น่ายกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลแห่งคุณค่า ปี 2566
งาน “MPPM Together 2023 คืนสู่เหย้า เรากลับบ้าน” เป็นการรวมกันของศิษย์เก่าหลักสูตร MPPM ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงปัจจุบัน จากทั้ง3ศูนย์การศึกษา
คือ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และนครราชสีมา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
หลักสูตร MPPM NIDA รุ่นที่ 29 เปิดรับสมัครแล้ว

👨‍🎓 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566
► ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปี 9 เดือน
► เรียนวันอาทิตย์ เวลา 8.30 น-17.00 น.
► ค่าใช้จ่ายประมาณ 218,500 บาท ตลอดหลักสูตรรวมค่าดูงานภายในประเทศ
► สนใจติดต่อขอรายละเอียด 086 971 9292 (คุณอุทุมพร)
► อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ ประกาศรับสมัคร หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
ที่นิด้า หลักสูตร MPPM หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) #GSPANIDA #NIDA #MPPMNIDA