ถึงเวลาพบหน้า พี่ๆ น้องๆ รศ นิด้า “วัน 6 กรกฎา 68ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ 21 ปี สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์”

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 15.00-17.00 น. ร่วมเวทีเสวนาโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ร.ต.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

ดำเนินการการโดย คุณณัช ณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์

พิเศษ Next Step Thailand Economy โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้ง On Site | On Line (60 ท่านแรกทั้ง 2 Stage รับของที่ระลึก วัน 6 กรกฎา) ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้!!

โดย ฝ่ายวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์

Register

📌 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

✨ Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064999861795&mibextid=ZbWKwL

✨www.spaanida.com