ลงนามถวายพระพรและนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวายฯ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
พร้อมด้วย ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
รวมทั้งตัวแทนบุคลากร ได้นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวายฯ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร