เเสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022

ขอเเสดงความยินดีแก่นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022

ขอเเสดงความยินดีแก่นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022
ขอเเสดงความยินดี แก่ นางสาวเบญจมาศ พูลศิริ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (MPA)
เเละ นายพงศ์กฤษฏิ์ หิรัญพูนสิน
นักศึกษาหลักสูตร Master of Public Administration (MPA English Program)
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022
ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 6 ธ.ค. 2565 ณ ประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้หัวข้อ “Japan-Thailand Exchange-Japanese Pop Culture” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น