เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566

“เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566”

“เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566”
โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ให้สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. 65
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 8
ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.thairath.co.th/business/feature/2586536