วิธีสร้าง Social Media ทำเงินในยุคนี้ ที่ผู้บริหารทุกองค์กรต้องตามทัน ในรายการ GSPA INNOVATIVE TALKS

วิธีสร้าง Social Media ทำเงินในยุคนี้ ที่ผู้บริหารทุกองค์กรต้องตามทัน

ในรายการ GSPA INNOVATIVE TALKS สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ครั้งที่ 14
ลับคมความรู้ เตรียมจดเทคนิคไปด้วยกัน วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม นี้

 ร่วมเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เจ้าของหนังสือ Best Seller “รู้แค่นี้ ขายดีทุกอย่าง”
โค้ชแบงค์ – สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร เจ้าของเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ
 Moderator
• ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีพรณรงค์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA
• อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA นครราชสีมา และผู้อำนวยการหลักสูตร MDG NIDA

ลงทะเบียน:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrLm8084VKXwQoWELF7M8jk6hqJNOnpKSoNlRTt0HHHPVp4Q/viewform?embedded=true