นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ศึกษาดูงาน ณ โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ

   วันที่ 20 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MPA กทม. รุ่นที่ 36 ร่วมทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ณ โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง